Vad är Eksymä?

Vad är Eksymä?

Eksymä är Finlands mästerskap i scoutfärdighet 2-3.3. 2019 i Karleby.

Eksymä (deviation) är även den avvikelse i den magnetiska nordriktningen som en magnetisk kompass visar ombord på till exempel ett fartyg.

Varför hittar jag inte mer information om innehållet i FM i scoutfärdighet?

Som så ofta tidigare tävlar man i Eksymä inom scoutfärdigheter, -kunskap och lokalkännedom, samt slumpmässiga överraskningsuppgifter. Ni kommer även att uppleva uppgifter som har anknytning till temat hav och vinter. I tävlingskallelsen kan ni se uppgiftsförteckningen och general info om Eksymä.   

Som så ofta i scoutfärdighetstävlingar, kan vi inte avslöja mer än så på förhand! Samla alltså ihop din patrull, anmäl och ta riktning mot Karleby första veckoslutet i mars.    

Hur kommer jag med på Eksymä?

Med på Eksymä kommer man som deltagare eller kontrollanter! Anmälan för tävlande och assister är öppen. För tillfället finns det även uppgifter som kontrollanter , så ta kontakt med tävlingsledningen.

När kan jag anmäla mig till tävlingen?

Anmälningen för deltagare var öppen tills 11.2.2019. Men var inte rädd, tills 24.2 kan du anmäla sig som en tekijä eller samarbetspartner!

Hurdan försörjare behöver en patrull där alla medlemmar är under 18 är?

Om patrullen består helt  av scouter som är yngre än 18 år, behöver patrullen med sin en myndig försörjare  under tävlings veckoslutet. Försörjaren är inte med i terrängen, men reser med patrullen till tävlingcentrumet. Försörjaren funktionerar mera som en reseledare.

Försörjaren behöver inte vara scout, och kan funktionera som försörjare för flera patruller. Detta är alltså ett ypperligt tillfälle att samarbeta med grann kåren, och söka en gemensam försörjare för tävlings patrullerna!  Ni kan även fråga om scoutdistriktet söker eller har att erbjuda en distriktsförsörjare som är försörjaren för distriktets alla Eksymä tävlingspatruller.

Försörjareanmälningen slutade 11.2.2019.

Vart kommer information om distriktets samtransport?

Samtransport till scoutfärdighetstävlingar sköts av de egna scout distrikten, var alltså i kontakt med det egna distriktet för information om samtransport. Genom att fråga efter transport, visar du samtidigt att det finns behovet av transport.  

Från Eksymäs sida påminner vi även distrikten om samma transportbehovet och uppdaterar den informationen på vår hemsida! Även allmänna transportmedel är ett bra alternativ till att anlända till Karleby i mars, tåg-och busstationen ligger mindre än 2 kilometer från tävlingscentrumet.

Vem gör Eksymä?

Tävlingsledarna Sini “Pakki” Liukkonen och Antti Takalo ger riktning åt Eksymä.
Mer info om Eksymäs tävlingskommittén (på finska) hittas här!

Scoutdistriktet Pohjanmaan Partiolaiset har ansvar för tävlingen, huvudansvaret ligger på Pohjanmaan Partiolaisets områden Viis och Moomma.  

Fryser man inte på vinterscoutfärdighetstävlingar?

På 2000-talet har man andra veckoslutet i mars haft som kallast  2001, då mätte man i Karleby en temperatur på -13 grader. Medeltemperaturen åren 2001-2018 har varit -5 grader, så det är osannolikt att det väldigt kallt i år heller.

För att det kommer att vara vinter under tävlingsveckoslutet, undviker vi att ha uppgifter som kräver avkylande fingerfärdighet. Tävlings serierna som har övernattning, kommer att på övernattnings kontrollerna att ha uppvärmda tält samt kommer att få varmt att dricka. Det kalla och eländiga förvandlas till “kiva” med tillräcklig klädsel, riklig vägkost och en lysande laganda.

Vem ansvarar för Eksymäs visuella utseende?

Hela kommittén har varit med och ge idéer för Eksymäs fyr logo. Designen är genomfört av Johanna Kantola.

Alltså, när var Eksymä?

Bra fråga! Vi kommer att gå vilse i Karleby 2.-3.3.2019 –  tävlingskompassen kan  redan ställas in mot tävlingen i Karleby!