Tävlingskallelse

Välkommen att gå vilse med oss!

Pohjanmaan Partiolaiset bjuder in alla scouter till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter r.f:s (SP-FS) vintermästerskap Eksymä 2.-3.3.2019 i Karleby.

Tvåspråkighet

Förhandsinstruktion och alla tävlingens orderbrev översätts även till svenska. De tävlingspatruller som har svenska som modersmål får, ifall de vill, orderbrev och förhandsinstruktion även på svenska. Kom ihåg att välja svenska som patrullens modersmål vid anmälningen och skriva ner det önskade språket!

Regler

I tävlingen följs de regler som SP-FS godkänt för scoutfärdighetstävlingar 1.8.2009. Trots § 9 i reglerna begränsas inte antalet patruller i tävlingen.


Deltagarrätt

Deltagarrätt har de scouter i SP – FS som har betalat medlemsavgiften för år 2019 och fyller minst 12 år under året 2019. Patrullmedlemmen anses tillhöra till den kår och det distrikt som uppges i medlemsregistret Kuksa, ifall distriktet i fråga inte bekräftar en annan kår för medlemmen.

Serieindelning

Flickpatrullerna tävlar i den orangea, den blå och den bruna serien, pojk- och blandpatruller i den gröna, den röda och den grå serien. Deltagarnas ålder räknas enligt vad deltagaren fyller under tävlingsåret. Med andra ord räknas åldern genom att subtrahera deltagarens födelseår från tävlingsåret.

För den orangea och den gröna serien är tävlingen en dagstävling, de andra seriernas tävling varar över natten. Under tävlingen avgörs också distriktsmästerskapet och Pohjanmaan Partiolaisets vintermästerskap serievis.

Den orangea och den gröna serien

Tävlingspatrullen består av fem 12–17-åriga medlemmar från samma scoutkår. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 73 år (regelförändringsprövning § 7, i kraft från och med 1.4.2013). Tävlingsrutten är högst 9 kilometer.

Den blå och den röda serien

Tävlingspatrullen består av fyra 14–18-åriga medlemmar. Tävlingspatrullens sammanräknade ålder får vara högst 68 år. Tävlingsrutten är högst 20 kilometer i den blå och 25 kilometer i den röda serien.

Den bruna och den grå serien

Tävlingspatrullen består av tre minst 18-åriga medlemmar. Under tävlingen avgörs dessutom roverscoutmästerskapet mellan de patruller vars medlemmar är 18-22 år gamla. Tävlingsrutten är högst 25 kilometer i den bruna serien och 36 kilometer i den grå serien.

Förflyttning

Dagsserierna förflyttar sig på skidor. Samma gäller för nattserierna på lördagen, på söndagen tar patrullerna sig fram till fots. Ifall snöläget inte tillåter förflyttning med skidor, informerar vi patrullledarna om detta på tävlingens websida (eksyma.partio.fi) senast på tävlingsveckans måndag.


Anmälan och deltagaravgift

Anmälning till tävlingen görs patrullvis genom medlemsregistret Kuksa. Anmälning öppnas 1.10.2018 och avslutas 11.2.2019. Patrullledare anmäler hela patrullen till tävlingen. Anmälningslänk finns på Eksymäs websida (eksyma.partio.fi) när anmälning börjar 1.10.2018.

Patruller kan ändra på sin anmälningsinfo före anmälningstid slutas (11.2.2019). Efter att anmälningstiden gått ut patrullers returneras inte deltagaravgifter men distriktet kan i stället utse en ersättande patrull i samma serie.

Deltagaravgiften för den orangea och den gröna serien är 75 euro/patrull och för de övriga serierna 95 euro/patrull. Deltagaravgiften innehåller materialet som delas ut under tävlingen, en varm måltid efter tävlingen, tvättmöjlighet efter tävlingen, golvövernattning (fre-sö) för dem som behöver samt priser till de mest framgångsrika patrullerna.

Arrangören beslutar om efteranmälansmöjlighet efter att anmälan har avslutats (11.2.2019). Om efteranmälan öppnas, är priset 120 euro/patrull.

Pohjanmaan Partiolaiset fakturerar tävlingspatrullen eller scoutkåren beroende på information som givits i anmälningsblanketten.

Uppgifttabell

 

Obs! Uppgiften ”Alukset” i uppgiftgruppet Meri har 11.1.2019 uppdaterat till ”Purjealukset”

15.2: Tilanne päällä -uppgiftet (Scoutfärdigheter) har tagits bort från den orangea och gröna serier, Vientiartikkeli-uppgiftet (Karleby) har lagts till den blåa, röda, bruna och gråa serier. Uppgiften Kii kokkimme tos (Scoutfärdigheter), Risa (Vinter) och Korsikruunu (Överraskning)  har tagits bort från alla serier.

ORANGE/
GRÖN

BLÅ/
RÖD

BRUN/
GRÅ

Scoutfärdighet/Partiotaidot
LUOVUTATKO

x
TILANNE PÄÄLLÄ x x
TALJA x x
SISU x x
Händighet/Kädentaidot
TERVANKANTAJA x x
VIESTIMIES x x x
KUIVALLA MAALLA x x x
TULIPESÄ x x
Vinter/Talvi
HISU x x x
PUNAISTA JA MUSTAA x x x
ALASKA x x
Havet/Meri
PELASTAJAT x x x
YÖN VARTIJAT x x x
BLACK SWAN x x
PURJEALUKSET x x
NOUSEE – LIIKKUU x x
Karleby/Kokkola
PÄHKINÄ x x x
VIENTIARTIKKELI x x x
KIERROSSA x
NÄYTTEILLÄ x x x
Överraskning/Yllätys
GRANIITTIKIVI

x

x x
LAIVANUPOTUS x x x


Mästare år 2018

Orangea serien: Foiju, Nuotiotytöt, L-SP
Gröna serien: Ilwes, Tampereen Kotkat, Häme
Blå serien: Ghettoketut, Hespartto, PäPa
Röda serien: Tehotransistori, Tampereen Eräpojat, Häme
Bruna serien: Laten tervakebab, Eräkurjet, PP
Roverserie, brun Teuvo, Pohjan Veikot, PP
Grå serien: Naali, Kajaanin Korvenpojat, J-SP
Roverserie, grå: Tuplaturbo, Tampereen Eräpojat, Häme
Distriktstävlingen: PäPa

Arrangörer och tilläggsinformation

Vill du veta mer om Eksymä, har du någonting att fråga? Till er tjänst står:

Tävlingschef Antti Takalo, 040 7384799
Tävlingssekreterare Satu Kivelä, 050 4042139

E-post: förnamn.efternamn@partio.fi